Správa domu vyžaduje mnoho úkonů a pravomocí, které se v mnoha směrech musejí řešit ihned a bez odkladů. Profesionální předseda se stává statutárním orgánem SVJ, který je zodpovědný za veškeré hospodaření bytového domu. Řídí se dle zákona a stanov společenství, je zodpovědný za vedení účetnictví, zápisy ze shromáždění a případnou skartaci, ale patří sem také:

  • veškerá opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
  • zaobírá se stížnostmi a požadavky vlastníků
  • jeho prací je také spolupráce s úřady a kontrolní komisí
  • patří sem i odpovědnost za dům jako celek, včetně pozemku
  • plánuje opravy domu, zajišťuje usnesení, pořádá shromáždění vlastníků

Máte zájem o naše služby?

Profesionální předseda – moderní služba pro majitele nemovitostí.